دانلود زیرنویس فارسی سریال بنیاد (foundation). در آینده ای دور، امپراتوری با حسابی روبرو خواهد شد که شبیه به هر چیز دیگری است که قبلاً با آن روبرو شده است: چندین هزاره از هرج و مرج توسط مورخ روانی برجسته کهکشان: هاری سلدون پیش بینی شده است. اما آیا امپراتوری می تواند فاجعه را قبل از شروع آن جبران کند؟

Far in the future, The Empire is about to face a reckoning unlike anything else it’s faced before: several Millenia of chaos has been predicted by the galaxy’s leading psycho-historian: Hari Seldon. But can The Empire offset the disaster before it begins?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید