Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.

اغلب خانواده‌ها مطلبق رسم ها و چشم و هم‌چشمی، در تهیه جهاز و یا سیسمونی به‌شدت زیاده‌روی کرده و لوازمی تهیه می‌کنند که غیر از افزایش هزینه‌ها و اشغال کردن فضا، هیچ کاربرد دیگری ندارند. این موضوع به یک عادت تبدیل‌ شده تا جایی که برخی پدر و مادرها خیال می‌کنند اگر این‌گونه خرید نکنند مورد سرزنش و تمسخر قرار می‌گیرند.

4 ۲۱ دی ۱۳۹۹ 0
ادامه و دانلود
ایران زیرنویس