Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.

با گذشت زمان محبوبیت پیام رسان های اجتماعی در حال افزایش است، به خصوص اگر این رسانه ها مانند اینستاگرام مصور باشند. با توجه به دلایل متعدد برای توضیح محبوبیت اینستاگرام میتوان اینگونه نتیجه گرفت که طبیعتا رقابت های تجاری نیز در بالاترین میزان خود هستند. در این رقابت تنها افرادی پیروز میشوند که دنبال کنندگان بیشتری داشته باشند. اما اقدامات لازم و اساسی برای افزایش فالوور در حساب اینستاگرام خود چیست؟ آیا هنوز جای برخی از ترفندهای تجارت وجود دارد؟ در اینجا قوانینی آورده شده است که امروزه در این شبکه اجتماعی برای افزایش فالوور ایرانی در اینستاگرام رعایت می شود.

2 ۲۰ دی ۱۳۹۹ 0
ادامه و دانلود
ایران زیرنویس