Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.

یکی از مهمترین مواردی که صنعت سرگرمی و جریان اصلی در رشته‌ای چون سینما را از سایر شاخه های هنر مجزا می‌کند، شاید اهمیت رسانه در نحوه ارتباط و پیوند مخاطب با این مدیوم باشد، به گونه‌ای که کمتر می‌توان سینما را بدون نشریات و مجلات تخصصی در این حوزه تصور کرد و البته که در چند دهه گذشته با پیدایش اینترنت، وبسایت‌های سینمایی نیز جایگاه ویژه‌ای کسب کرده‌اند.

بهترین سایت های نقد و بررسی فیلم

40 ۱۳ آذر ۱۳۹۹ 0
ادامه و دانلود
ایران زیرنویس